Všeobecné obchodní podmínky

1.1 Provozovatelem portálu www.masazedomu.cz a poskytovatelem služeb na něm nabízených je 
       Bc. Simona Uhlíková, IČ 01789295, sídlem Emila Králíka 3, 796 04 Prostějov. Zapsaná    
       v Živnostenském rejstříku příslušného úřadu podle §71 odst.2 živnostenského zákona:        Magistrát města Prostějova.

 

1.2  Zákazníkem je fyzická nebo právnická osoba, objednávající si služby nabízené provozovatelem
        prostřednictvím internetové stránky provozovatele na internetové  adrese          
        www.masazedomu.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové 
        rozhraní“) nebo telefonních objednávek.

 

1.3 Znění obchodních podmínek může zprostředkovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením   
       nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních   
       podmínek.

 

2.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují smluvní vztahy mezi 
       provozovatelem a Zákazníkem při objednání služeb nabízených provozovatelem a při jejich 
       poskytování.

 

2.2 Smluvní vztah mezi provozovatelem a Zákazníkem se vedle těchto VOP řídí aktuálně platnými 
       ceníky a dále Všeobecnými obchodními podmínkami zveřejněnými na internetovém portále 
       www.masazedomu.cz

 

2.3 Případné slevy nelze vzájemně kombinovat nebo sčítat.

 

2.4 Provozovatel vystaví paragon nebo daňový doklad na uhrazenou cenu poskytnuté služby.

2.5 Tyto Všeobecné obchodní podmínky se používají vždy, pokud smlouva nebo jiné písemné           ujendání mezi smluvními strananmi neobsahuje úpravu jinou. Jednotlivé ustanovení VOP lze     měnit nebo vyloučit ve smlouvě.     

 

2.6 Smluvní vztahy mezi Smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky.

 

 3.1 Po obdržení objednávky kontaktuje provozovatel zákazníka telefonicky, emailem nebo jiným vhodným způsobem za účelem potvrzení objednávky a jejího případného upřesnění.

 

3.2 V případě nutné součinnosti zákazníka (vytvoření podmínek pro poskytnutí služby), jej 
       provozovatel na tuto skutečnost upozorní a dohodne s ním podrobnosti.

 

3.3 Zákazník bere na vědomí, že provozovatel není povinen uzavřít smlouvu (poskytnout službu)a to zejména zákazníkům, kteří dříve porušili smlouvu, podmínky objednané služby nebo VOP.

 

3.4 Provozovatel je oprávněn poskytnutí služby zcela nebo částečně jednostranně zrušit, není-li 
       zákazníkem dodržena některá z těchto podmínek:

 

      - Dostačující prostor pro provedení služby

 

      - Vhodné hygienické podmínky

 

     - Zdravotní stav zákazníka odpovídající požadavkům na objednanou službu

 

     - Bezpečí provozovatele při příchodu, provádění služby a při odchodu.

 

3.5 Provozovatel je oprávněn okamžitě ukončit provádění služby, budou-li ze strany zákazníka nebo  
       jiných osob porušeny zásady „ slušného chování“. Především v návaznosti na jakýkoliv sexuální

       obtěžování, případné porušení se řídí platným zákonem České republiky a mohou být vedeny

       patřičné kroky dle platného zákona ČR.

 

4.1 Zákazník vyjadřuje svůj zájem o službu odesláním objednávkového formuláře, telefonicky nebo 
      emailem. Může tak učinit i osobně. Tímto okamžikem nastává závazné objednání služby a 
      Zákazník tímto vyjadřuje souhlas s těmito VOP.

 

4.2 Zákazník vyjadřuje svůj zájem o službu a souhlas s těmito VOP zakoupením poukázky nebo 
       voucheru.

 

4.3 Ceny jsou stanoveny aktuálně platným ceníkem.

 

4.4 Platba za objednané služby se provádí po absolvování procedury, v případě poukazů či voucheru,zašle zákazník společně s objednávkou i číslo voucheru či poukázky. Po absolvování procedury zákazník voucher či poukázku odevzdá provozovateli. Neučiní-li tak, je služba účtována standardně dle ceníku.

 

5.1 Pro čerpání věrnostních výhod a bonusů je podmínkou registrace. Při registraci zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů více popsáno v bodě 5.3

 

5.2 Věrnostní program registrovaného klienta: Klient má nárok při útratě 20 Kč na jeden věrnostní bod, který následně může směnit za produkty a služby výhradně určené provozovatelem.Po využití jakékoliv procedury z nabídky na portále www.masazedomu.cz , má automaticky registrovaný klient sníženy ceny o 5 % na dobu neurčitou. Při dosažení 170 v přepočtu na CZK 3400 Kč věrnostních bodů se snižují registrovanému klientovi ceny o dalších 5 % tedy celkově od 170 věrnostních bodů budou ceny sníženy o celkem 10 %. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu podmínek Věrnostního programu.

      

5.3 Zákazník výslovně souhlasí s tím, že provozovatel je oprávněn v souladu s příslušnými obecně platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 101/2000 o ochraně osobních údajů zpracovat a uchovat veškeré informace a údaje, které mu pro účely zpracování objednávky a provedení služby poskytl. Pokud zákazník vysloví souhlas se zasíláním obchodních sdělení na svou emailovou adresu, je možno tento souhlas kdykoliv odvolat.

 

6.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.1.2012.

 

6.2 Platné znění těchto Všeobecných obchodních podmínek je k dispozici v sídle Provozovatele a je zveřejněno na webových stránkách provozovatele www.masazedomu.cz

 

V Prostějově dne 1. ledna 2012

 
VĚRNOSTNÍ PROGRAM
pro naše spokojené klienty

Přihlásit se
AKCE

Navštivte náš e-shopbanner

Navštivte náš salonbanner


Karel D.:
„Doporučuji, kvalitní sportovní masáže....“
Lucie:
„Dnes jsem vyzkoušela prvně a to těhotenskou masáž a za mě naprostá bomba. Pán příjemný a šikovný, a pocit, že můžete pak dál v klidu relaxovat a nemusíte se teprve hnát domu je k nezaplacení. Určitě budu obje...“
Petr L:
„Doporučuji...“
Jitka P.:
„Mohu doporučit....“
Kamil:
„Velice rád přidám doporučení. Vše bylo profesionální a obrovská výhoda je, že nemusím pak cestovat domů. ...“
Marcela N.:
„Nevěděla jsem co očekávat od masáže doma. Masérka přijela s rozkládacím lehátkem a přivezla i radio s příjemnou relaxační hudbou. Opravdu jsem si odpočinula, už jsem to potřebovala. Děkuji...“
Veronika:
„Dobrý den, měla jsem už lepší masáže. Jednalo se o průměrnou masáž....“
Kristina:
„Výborná masáž dávám 1 z******...“
Martina na mateřské:
„Děkuji,doporučuji maséra Lukáše, pomohl mi uvolnit zatuhlá záda. Děkuji...“
Michal Šindler:
„Mohu vřele doporučit, rozhodně profesionální jednání a kvalitní masáž....“
ANKETA

Hlasuj